Thursday, March 28, 2013

Wudu' / Berwudhu / Bersuci

Wuduk atau wudhu adalah salah satu cara untuk menyucikan diri dari hadas kecil. Jika air tiada atau tidak mencukupi, maka wuduk boleh diganti dengan tayammum. Pengertian wuduk pada syarak adalah membasuh atau menyapu anggota tertentu yang dimulakan dengan niat.

Firman Allah S.W.T: “ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali “ (Surah Al-Maa’idah: 6)


Hukum berwuduk  adalah:

Wajib Ketika hendak mengerjakan ibadat tertentu yang dimulakan dengan niat.
Sunat Ketika hendak mandi wajib Hendak membaca al Quran, hadis dan buku Ketika hendak tidur Ketika marah

Fardu Wuduk Cara berwuduk di dalam Islam berbeza sedikit mengikut mazhab :

Menurut Mazhab Syafie Fardu/Rukun wuduk ada enam : Niat Membasuh muka Membasuh kedua tangan hingga ke siku Menyapu sebahagian kepala atau sebahagian rambut di dalam hadnya Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali Tertib

Menurut Mazhab Hambali Fardu/Rukun wuduk ada tujuh: Niat Membasuh muka Membasuh dua tangan hingga ke siku Menyapu semua kepala Membasuh dua kaki Tertib Berturut-turut

Dan lain sebagainya

No comments:

Post a Comment