Thursday, March 28, 2013

Yang Membatalkan Wuduk

Menurut Mazhab Syafie :

Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wuduk, antaranya adalah:
 1.     Keluar sesuatu dari dua jalan (qubul atau dubur).
 2.     Hilang akal, sama ada sementara atau kekal.
 3.     Bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.
 4.     Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan.
 5.     Tidur, kecuali apabila dalam keadaan duduk dan tidak berubah kedudukannya.
 6.     Murtad
Menurut Mazhab Hambali

Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wuduk, antaranya adalah :
 1.     Keluar sesuatu dari dua jalan (qubul atau dubur).
 2.     Menyentuh perempuan yang halal dinikahi (bukan mahram) dengan syahwat
 3.     Menyentuh kemaluan manusia tanpa berlapik
 4.     Tidur, kecuali tidur ringan samada berdiri atau duduk
 5.     Makan daging unta
 6.     Murtad
 7.     Memandikan mayat
 8.     Keluar apa jua najis dari tubuh badan

No comments:

Post a Comment