Friday, March 29, 2013

Solat Jum'at

Solat Jumaat ialah solat fardu (dua rakaat) yang dilakukan pada hari Jumat menggantikan solat Zohor, dan ia dilakukan secara berjemaah selepas mendengar Khutbah Jumat. Solat Jumaat itu hukumnya Fardu Ain, iaitu wajib dikerjakan atas setiap mukallaf lelaki dengan syarat-syarat tertentu.
Dalil Al Quran tentang Solat Jumaat

Firman Allah SWT "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah [dengan mengerjakan solat Jumaat] dan tinggalkanlah berjual beli [pada saat itu]; yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui [hakikat yang sebenarnya]," (Surah Al-Jumu'ah: 9)  ”

Hadis tentang Solat Jumaat

Sabda Rasulullah SAW:
“     "Solat Jumaat itu hak wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjemaah, kecuali empat jenis manusia: hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit." (Hadis Riwayat Abu Dawud & Hakim).     ”

Syarat wajib solat Jumaat

    Islam - tidak wajib bagi orang kafir.
    Baligh - tidak wajib bagi kanak-kanak yang belum baligh.
    Berakal - tidak wajib bagi orang yang gila.
    Merdeka - tidak wajib ke atas hamba abdi.
    Lelaki - tidak diwajibkan untuk orang perempuan.
    Sihat - tidak wajib bagi orang yang uzur dan berhalangan.
    Bermastautin atau bermukim - tidak wajib bagi orang yang musafir.

Syarat sah solat Jumaat

Didirikan di dalam waktu Zuhur.
Tempat mendirikan solat Jumaat itu hendaklah di suatu tempat yang telah ditetapkan seperti masjid, dewan, padang dan sebagainya.
Mestilah berjemaah dengan sekurang-kurangnya 40 orang yang tinggal tetap di kawasan itu.
Didahului dengan dua khutbah - rujuk 

No comments:

Post a Comment